Media

"Żyjemy w państwie prawa" - Radio VIA

Audycja z cyklu "Żyjemy w państwie prawa" realizowana we współpracy z Minsterstwem Sprawiedliwości: rozmawia red. Agnieszka Bojda.

Rozmowa o przemocy domowej i psychologicznej pomocy.

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4