Psychoterapia

Konsultacja psychologiczna

  • Porada psychologiczna
  • Pomoc w kryzysie
  • Konsultacja małżeńska
  • Psychoterapia indywidualna

Konsultacja psychologiczna

1-3 spotkania, których celem jest rozpoznanie problemu, z jakim zgłasza się klient. Po dookreśleniu tego, co miałoby ulec zmianie następuje ustalenie formy dalszej pomocy - wskazanie na potrzebę podjęcia psychoterapii lub pokierowanie na wizytę u innego specjalisty.

Poradnictwo psychologiczne

przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać wsparcie i pomoc w poradzeniu sobie z jakąś trudnością w swoim życiu. Polega na udzielaniu wskazówek i możliwych sposobów rozwiązania danej sytuacji. Ta forma pomocy obejmuje kilka spotkań z psychologiem, nie prowadzi jednak do gruntownych zmian w sposobie funkcjonowania, co zasadniczo odróżnia ją od psychoterapii, która ma na celu wzmocnienie osobowości oraz umiejętności samodzielnego i dojrzałego radzenia sobie w życiu.

Pomoc w kryzysie

To często 1 do 12 spotkań, które mają różną częstotliwość, są dostosowane do potrzeb pacjenta. Można skorzystać z nich ,gdy dotknie daną osobę przykre zdarzenie losowe, które sprawia, że nie potrafi sobie poradzić z bieżącym problemem. Takim zdarzeniem może być rozstanie, zdrada, śmierć bliskiej osoby, wiadomość o chorobie, utrata pracy itd. Celem takich spotkań jest przywrócenie równowagi psychicznej, aktywowanie  psychicznych zasobów.
Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa 
przeznaczona jest dla osób chcących przyjrzeć się konkretnej sytuacji w swoim życiu i uzyskać pomoc w znalezieniu sposobu poradzenia sobie z nią, lub podjąć jakąś ważną dla siebie decyzję. Zazwyczaj ta forma terapii obejmuje 10 do 12 spotkań.

Psychoterapia indywidualna długoterminowa

przeznaczona jest dla osób chcących lepiej poznać siebie, przyjrzeć się gruntownie swojemu życiu i wprowadzić zmiany w sposobie swojego funkcjonowania, tak by móc żyć lepiej, pełniej i szczęśliwie. Ta forma terapii trwa około dwóch lat, a spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Psychologowie nazywają psychoterapię "podróżą w głąb człowieka". Tę podróż odbywa pacjent, terapeuta jest tylko pewnego rodzaju przewodnikiem, który również dba o bezpieczeństwo „podróżującego”.

Psychoterapia zwykle trwa jednorazowo około 50 minut. Najczęściej są to spotkania raz w tygodniu, choć częstotliwość może być większa albo mniejsza. Długość trwania terapii nie jest określona. Wszystko zależy od problemu i jego zaawansowania. Są sytuacje, gdy wystarczy tylko kilka sesji lub takie, gdy oczekiwany efekt przychodzi dopiero po latach terapii.

Długość terapii uzależnia się od problemu, z jakim boryka się pacjent oraz jego stopnia natężenia. Specyfika niektórych zaburzeń psychicznych wymaga długotrwałego leczenia, w przypadku innych skuteczne wyleczenie możliwe jest po kilku spotkaniach. Rozróżniamy więc terapię długoterminową i krótkoterminową. Terapia krótkoterminowa skupiona jest na konkretnym celu (problemie). W przypadku terapii długoterminowej problem jest bardzo ogólny, wymagający dogłębnej analizy i zbadania.

Psychoterapia to nie tylko metoda leczenia zaburzeń psychiki. Stosuje się ją również do "ulepszania" natury psychicznej i zwiększania potencjału osobowościowego.