Podkarpacki Insytut Zdrowia Psychosomatycznego

Podkarpacki Insytut Zdrowia Psychosomatycznego (PIZP) powstał celem objęcia pacjenta komplementarną opieką. Jego nadrzędną ideą jest psychoterapia, we współpracy z lekarzami różnych specjalizacji. Holistyczne czyli całościowe podejście do leczenia, któremu hołduję jest moim zdaniem najbardziej efektywne. W pracy psychoterapeutycznej najistotniejsze jest dokonanie właściwej diagnozy, co do źródeł cierpienia psychicznego i wykluczenie bądź uwzględnienie organicznych przyczyn. PIZP współpracuje z muzykoterapeutą, naturoterapeutą, psychiatrą, dietetykiem, dermatologiem, kardiologiem, pediatrą i internistą.

Zdrowie i dobro pacjenta, jest dla mnie najcenniejsze w pracy psychoterapeutycznej. Z pełną odpowiedzialnością traktuję pracę nad najintymniejszą sferą człowieka, jaką jest psychika.

 

Z poważaniem