Diagnoza

Jest możliwa diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych. Można zamówić badanie przy pomocy testów psychologicznych dostępnych w Pracowni Testów Psychologicznych (testów kategorii C-wyłącznie dla psychologów) lub baterii testów oraz wydanie opinii. 

Czas oczekiwania na opis wyników oraz cena są zależne od ilości i rodzajów testów.   Na opis wyników wielowymiarowego testu osobowości MMPI-2 oczekuje się do 2 tygodni. Za krótszy czas oczekiwania pobierana jest dodatkowa opłata (jestem po przebytym kursie przeprowadzania testu MMPI-2, interpretacja wyników jest bardzo czasochłonna). 

Test lub bateria testów jest dobierana po indywidualnym wywiadzie. 

Zaświadczenia / diagnozy / opinie

Wystawiam zaświadczenia / diagnozy / opinie wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez pacjenta takiej potrzeby przed rozpoczęciem sesji, diagnozy lub procesu psychoterapii.

Osoba, która chce takie zaświadczenie otrzymać zostanie poproszona o przedstawienie sytuacji oraz o podanie celów jego wykorzystania. Jest to spowodowane ochroną psychologa przed ewentualnymi sytuacjami, w których może on zostać „użyty” do rozwiązywania konfliktów prowadzonych drogą sądową lub do wykorzystania zaświadczenia w celu uzyskania świadczeń państwowych, gdzie nie liczy się wyzdrowienie tylko tzw. wtórne korzyści materialne z pozostawania w chorobie.