Jaki powinien być psychoterapeuta?

"Terapeuta, poprzez swój sposób bycia z klientem, musi najpierw stworzyć ciepły, bezpieczny i dodający pewności klimat. Jednym z głównych elementów stylu terapeuty jest budowanie klimatu afektywnego tworzonego przez wskazówki płynące z wyrazu twarzy, głosu, gestów i postawy ciała. Klimat emocjonalny zależy od całościowej postawy terapeuty, który komunikuje swoje otwarcie i dostrojenie do klienta poprzez ekspresję werbalną, postawę ciała oraz ton głosu i wyraz twarzy. Nie ulega wątpliwości, że całościowa postawa terapeuty, a nie tylko stosowane przez niego techniki, wpływają na reakcje klienta oraz na to, jak doświadcza i wyraża swoje uczucia w ramach relacji terapeutycznej. Terapeuta, który okazuje szczere zainteresowanie, akceptację, troskę, współczucie i radość oraz który unika gniewu, pogardy, niesmaku czy strachu, tworzy środowisko sprzyjające bezpiecznej więzi emocjonalnej."

Fragment z książki "Terapia depresji skoncentrowana na emocjach" Leslie S. Greenberg i Jeanne C. Watson.