Psychoterapia zorientowana na proces

Analizuje wszelkie ludzkie doświadczenia, o których mówi podczas terapii pacjent – najczęściej są to opisy wydarzeń, które właśnie wywarły na nim wielkie wrażenie. Terapeuta musi wychwycić w tym opisie potencjał do zmiany zachowania pacjenta i tak go wyodrębnić, by zaczął być dostrzegalny również dla niego.

Ile trwa?

Terapia nie określa ram czasowych i może trwać od kilku tygodni do kilku lat. Wszystko zostaje ustalone w założeniach terapii, po zapoznaniu się terapeuty ze skalą i specyfiku problemu pacjenta.

Dla kogo?

Terapia pomaga leczyć stany lękowe, depresje, nerwice. Służy także ofiarom przemocy i innych nadużyć.