Systemowa terapia rodzin

To rodzaj terapii, w której zwykle uczestniczy kilka osób. Może to być psychoterapia rodzinna lub małżeńska.

Założenia

Celem terapii systemowej jest poprawa relacji między osobami w związku lub w rodzinie. Ponieważ osoby objęte terapią stanowią swoisty system, najważniejsze jest usprawnienie komunikacji, wprowadzenie zasad i nakreślenie struktury, co sprawi, że system będzie działał prawidłowo. Możliwa jest psychoterapia systemowa indywidualna, zwykle w sytuacji, gdy jednostka danego systemu (członek rodziny) czuje się przytłoczona wspólną odpowiedzialnością i chce samodzielnie o sobie decydować.

Ile trwa?

Czas trwania terapii jest bardzo zróżnicowany i uzależniony od problemu. Może trwać zarówno kilka tygodni, jak i kilka lat.

Dla kogo?

Terapia najlepiej sprawdza się w rozwiązywaniu problemów małżeńskich (terapia małżeńska) czy wychowawczych, ale także w sytuacjach emocjonalnych kryzysów np. dotyczących śmierci członka rodziny, jego choroby lub rozwodu.