Psychoterapia poznawczo - behawioralna

Terapia CBT należy do terapii krótkoterminowych, skupiających się na pomocy w zmienie sposobu myślenia i zachowania, które maja przyczynić się do poprawy samopoczucia. W odróżnieniu od innych rodzajów psychoterapii, CBT nie skupia się na przyczynach dręczących nas problemów, ani na uprzednio pojawiających się objawach, lecz poszukuje sposobów poprawienia stanu świadomości pacjenta w chwili obecnej.

Założenia

Celem terapii jest oduczenie pacjenta starych, nieprawidłowych reakcji oraz wypracowanie nowych zachowań i zmiana sposobu jego myślenia. Terapia bazuje na podejściu edukacyjnym - pacjent nabywa umiejętności, dzięki którym sam będzie mógł rozwiązać swoje problemy.

Ile trwa?

Terapia zwykle trwa od 10 do 16 godzinnych sesji.

Dla kogo?

To najskuteczniejsza terapia do leczenia depresji i lęków. Stosuje się ją również w leczeniu zaburzeń odżywiania, stresu pourazowego czy zaburzeń osobowości.