Jak pracuję

Konsultacja psychologiczna

  • Porada psychologiczna
  • Pomoc w kryzysie
  • Konsultacja małżeńska
  • Psychoterapia indywidualna

Spotkania trwają 50 minut.

Decyzję o terapii podejmuję po wstępnej konsultacji (od jednego do 3 spotkań) po której ustalam wraz z pacjentem cele i zasady terapii.

Istnieje możliwość sesji telefonicznej (po wcześniejszym spotkaniu)

Istnieje możliwość sesji e-mail (list i odpowiedź) oraz video - przez Skype

Sesja terapeutyczna dorosłych trwa 50 minut.

Praca z osobą dorosłą odbywa się na ogół raz w tygodniu. Po pierwszych spotkaniach ustalam z pacjentem obszar, nad którym będzie odbywała się praca terapeutyczna.

Sesja terapeutyczna z dzieckiem i młodzieżą trwa 45 minut.

Pracując z dzieckiem i młodzieżą, pracuję również z rodzicem. Prowadzę terapię dzieci od 3 roku życia. Podczas sesji , na pierwszych spotkaniach dokonuję badania celem diagnozy, następnie ustalam obszar do pracy terapeutycznej. Sprawuję indywidualną opiekę psychologiczną prowadząc dziecko/młodzież, która polega na tym, że w chwili, jeśli pomiędzy sesjami wydarzy się jakaś sytuacja wymagająca konsultacji, rodzic umawia się ze mną na konsultacje telefoniczną, w której udzielam wskazówek i porady. Po sesji rodzic ma informacje psychologiczną co do dziecka, psychoedukacje, a przed kolejną wizytą przesyła raport obserwacji dziecka lub telefonicznie go relacjonuje. Jeśli sytuacja jest bardziej skomplikowana, wówczas pomiędzy sesjami z dzieckiem, ustalana jest również osobna sesja z rodzicem.

Sesja terapeutyczna par/małżeństw trwa 50 minut.

Pracując z parą/małżeństwem, oprócz psychoanalizy, zadaję zadania do wykonania poza gabinetem, które analizuję wspólnie na sesji oraz ćwiczenia, które analizuję poza sesją (np. analiza świadomie nagranej konwersacji, listu do siebie itp.). Jeśli dokonuję analizy materiału dostarczonego mi przez parę poza sesją, dzielę się pracą w postaci wniosków na sesji.