Fobie

FOBIA - to uporczywy, silny lęk przed konkretnymi przedmiotami lub sytuacjami, które nie stanowią realnego zagrożenia. W momencie kontaktu z przedmiotem fobii, pojawia się reakcja (wywołana lękiem i skokiem adrenaliny) walki lub ucieczki. Fizjologicznie, organizm reaguje, jak w przypadku realnej sytuacji zagrożenia. Wyróżniamy 3 rodzaje fobii - fobie specyficzne (dawniej fobie proste), fobia społeczna i agorafobia (lęk przed otwartymi i zamkniętymi przestrzeniami).

Najczęstsze fobie:

  1. Arachnofobia to strach przed pająkami.
  2. Ophidiophobia czyli lęk przed wężami. Ophidiophobia może prowadzić do unikania takich miejsc jak ogrody lub sklepy zoologiczne.
  3. Acrophobia - lęk wysokości. Fobia ta może mieć różną skalę nasilenia. Niektórzy mogą uniknąć takich rzeczy jak drabiny lub bać się wspinaczek, podczas gdy inni nie są w stanie jeździć windą lub przejść do wysokiego piętra w budynku.
  4. Cynophobia jest lękiem przed psami. Fobia ta może spowodować unikanie krewnych oraz znajomych, którzy posiadają psy.
  5. Klaustrofobia  lęk przed  zamkniętymi pomieszczeniami.
  6. Coulrophobia jest lękiem przed klaunami.
  7. Hemophobia czyli strach przed krwią. Niektórzy ludzie doświadczają uczucia zawrotów głowy, a czasami mdleją na widok krwi - nawet przy małym skaleczeniu.
  8. Glossaphobia jest to fobia przed wystąpieniami publicznymi. Może ujawnić się w dzieciństwie. Szacuje się, że 75% ludzi odczuwa ten lęk w różnym natężeniu.
  9. Nyctophobia jest jednym z najbardziej powszechnych lęków z dzieciństwa. Jest to strach przed ciemnością. Fobia ta jest wyzwalana przez błędną percepcję tego, co może zdarzyć się w ciemności. Ten problem występuje najczęściej w dzieciństwie, ale może towarzyszyć czasem również osobom dorosłym.

Jeżeli uważasz, że u Ciebie występują podobne lęki może powinieneś porozmawiać z psychologiem lub psychiatrą. Po wnikliwej analizie dolegliwości i ich przyczyn lekarz zasugeruje odpowiednią  terapię. Podczas jej trwania, nauczysz się takich zachowań i sposobu myślenia, które pozwolą Ci wyeliminować z życia te uciążliwe dolegliwości.

Ciekawostka:

O ile większość fobii powoduje wzrost ciśnienia krwi, przyspieszone bicie serca, uderzenia gorąca, to jest jedna fobia, która "działa" zupełnie odwrotnie. Mianowicie lęk przed krwią i zastrzykami. Tuż po gwałtownym wzroście ciśnienia, następuje natychmiastowy spadek i ludzie najczęściej wtedy mdleją. Jeśli chory dodatkowo cierpi na inne fobie specyficzne - wywołują one u niego “normalne” reakcje, jak przy fobiach. Tylko na widok krwi lub strzykawki dzieje się inaczej.