Nerwica natręctw

Nerwica natręctw, zaliczana jest do zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Składają się na nią dwa elementy, tj. obsesje oraz wykonywanie przymusowych czynności w celu łagodzenia lęków (kompulsje). Natrętne myśli i irracjonalne zachowania są głównym problemem pacjenta, z którym w większości przypadków nie są w stanie sobie poradzić samemu. Nerwica natręctw diagnozowana jest u dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz starszych. Obsesje pojawiają się najczęściej automatycznie, Kompulsje (określone zachowania), wykonywane są w celu uniknięcia określonej sytuacji, która mogłaby potencjalnie się wydarzyć, gdyby nie zostały wykonane.

Nerwica natręctw zaliczana jest do grupy zaburzeń lękowych, tzw. "błędnego koła". Mechanizm tego zaburzenia jest taki sam jak w różnych zaburzeniach nerwicowych. Obsesyjna myśl bądź myśli, naznaczone są bardzo wysokim poziomem lęku, który doprowadza do określonych natręctw.

Ponieważ do dziś nie została poznana przyczyna występowania zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, leczenie farmakologiczne ukierunkowane jest na stosowanie środków przeciwlękowych z jednoczesnym włączeniem psychoterapii. Stosowane są głownie leki, które oddziaływają na przekaźnictwo serotoninergiczne w mózgu. Najczęściej włączane są leki z grupy SSRI (Selective Serotonine Reuptake Inhibitor), ale w dawkach nawet pięciokrotnie większych niż te stosowane w leczeniu np. depresji bądź preparaty z grupy leków przeciwdepresyjnych (TLPD) z grupy trójpierścieniowych. W przypadku niektórych pacjentów bardzo dobre efekty zauważalne są przy stosowaniu leków przeciwpsychotycznych oraz preparatów aminokwasów. Najnowsze badania pokazują, że w większości przypadków udaje się zredukować nasilenie objawów chorobowych. O całkowitym ustąpieniu tych objawów mówimy w przypadku ok. 20% pacjentów.