Terapia dzieci

Terapia indywidualna dziecka

Należy pamiętać, iż w przypadku dzieci o sukcesie terapii decyduje nie tylko ich własna praca. Bez zaangażowania rodziców, rodzeństwa a czasem i innych członków rodziny zmiana nie jest możliwa.

Dziecko (do 13lat):

 • mające trudności w komunikacji, współpracy z rówieśnikami i dorosłymi (dziecko agresywne, nieśmiałe),
 • ofiara lub świadek przemocy,
 • z diagnozą: nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń zachowania, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych,
 • w kryzysie - m.in. żałoba, rozwód, pojawienie się rodzeństwa.

Na pierwsze spotkanie (konsultacje) zapraszam rodziców/opiekunów dziecka, bo to Państwo najlepiej znacie swoje dziecko. Takie spotkanie trwa do 50minut. Jeżeli posiadają Państwo dokumentację psychologiczną dziecka (opinie psychologiczne, psychiatryczne, informacje psychologiczne) proszę zabierzcie je ze sobą. Pierwsze spotkanie to czas, w którym wspólnie z Państwem przyglądam się dziecku, omawiamy zauważone trudności i podejmowane do tej pory oddziaływania.

Na kolejne spotkanie zapraszam Państwa z dzieckiem. Rozmowa z dzieckiem jest kluczowa - wspólnie z nim  badam nad czym możemy pracować, omawiamy jak będą wyglądać nasze spotkania. Po 30-40minutach rozmowy z dzieckiem spotykamy się z wspólnie z Państwem, aby ustalić zasady dalszej współpracy. Czasem umawiamy się na konkretną ilość spotkań, czasem zostawimy to własnemu biegowi.

Kolejne spotkania trwają 50minut. Około 40 minut poświęcam na pracę z dzieckiem a pozostałe 10 minut na omówienie podejmowanych oddziaływań w domu przez rodziców. Bardzo ważne jest aby na spotkaniach razem z dzieckiem pojawił się przynajmniej jeden rodzic/opiekun. Będzie też możliwość indywidualnych spotkań z Państwem aby omówić podjęte oddziaływania i projektować kolejne.

Trudno jest określić jak długo będzie trwała terapia. Jest to uzależnione od charakteru i dynamiki trudności, jak również otwartości dziecka i rodziców. Na zakończenie terapii otrzymują Państwo informację psychologiczną na temat dziecka - m.in. opis podejmowanych oddziaływań, zalecenia do dalszej pracy, wnioski z obserwacji psychologa.

Co zyskuje dziecko?

 • Wzrost samooceny i poczucia sprawstwa - "Sam radzę sobie z trudnościami", "Jestem zaradny".
 • Wzrost wiedzy na temat własnych możliwości ale i radzenia sobie z trudnościami - "Potrafię to!!!" "Wiem jak sobie poradzić".
 • Wzrost umiejętności miękkich - "Umiem powiedzieć NIE", "Wiem jak rozwiązać się dogadać z kolegami".
 • Wsparcie ze strony terapeuty oraz rodziców - "Nie jestem z tym sam", "Jestem lubiany pomimo…"
 • Czas w którym  dorośli (terapeuta , rodzice, opiekunowie) skupiają się tylko na nim - "Jestem ważny dla innych".

Co zyskają rodzice?

 • Całościowe spojrzenie na sferę psychologiczną dziecka.
 • Profesjonalne wsparcie w pracy z trudnościami.
 • Wspólne projektowanie oddziaływań prowadzących do przyszłych zmian - dziecko-rodzic-terapeuta.
 • Pisemną informację nt podjętej pracy z dzieckiem oraz spisane obserwacje psychologa.
 • Wskazówki do dalszej pracy terapeutycznej, skierowanie do innych specjalistów.  


Najczęściej zgłaszane problemy:

 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia lękowe
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • dziecko w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców
 • problemy szkolne
 • problemy z odżywianiem
 • zaburzenia rozwoju
 • podejrzenie depresji u dziecka
 • nadmierna nieśmiałość
 • lęk separacyjny
 • moczenie nocne, problemy z wstrzymywaniem stolca
 • agresja u dziecka
 • pomoc dla dziecka, które było świadkiem przemocy
 • dziecko jest zazdrosne o mające się pojawić rodzeństwo
 • śmierć bliskiej osoby
 • terapia w zakresie trudności w nauce czytania i pisania o charakterze dysgrafii i dysleksji.