Szkolenie

SZKOLENIE

Autorskie szkolenie:

“The Power of life. Moc jest w Tobie”

jest organizowane w ramach projektu: Psychologia – Medycyna – Duchowość.

Szkolenie w formie wykładu oraz warsztatu trwa 3 godziny. Wyposaża w praktyczne narzędzia pracy.

Co daje szkolenie?

Wejście w obszar swoich możliwości oraz ograniczeń.  Pozwala na rozwój siebie, podróż po własnym JA, wgłębienie się w siebie, w swoje możliwości. Wyposaża w narzędzia psychologiczne do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, emocjami, stresem, a także umożliwia zrozumienie własnych barier stojących na drodze do samopoznania i odczuwania radości z życia i świata.

Każdy uczestnik, po odbytym warsztacie „otrzymuje” osobistego, elektronicznego, trenera w formie aplikacji telefonicznej.

Osoby zainteresowane własnym profilem psychologicznym, mają taką możliwość za dodatkową opłatą , poprzez wypełnienie baterii testów psychologicznych wraz z psychologiczną interpretacją.